Sjamanane kjem

12. april 2018  Ι  Folk og fe
Foto: Viljar Valsø

Sjaman Emanuel og gjengen søker selvinnsikt gjennom blant annet kunst og meditasjon.

Noe nytt der Nordlys var

Det var med et hode fullt av spørsmål og undring BB&Vs utskremte medarbeider dro på intervju til de gamle lokalene til Nordlys. Hva er
det som er der inne nå? Hva bedriver de? Hvem er de? Er dette noe ubestemmelig hippievissvass vi har fått inn på området? Skravla hadde allerede begynt å gå på området og informasjonen var sprikende og difus. Her måtte BB&V på banen for å oppklare og presentere. Det var
det ingen tvil om. Undertegnede ble møtt av en rolig og sindig fyr som inviterte inn for
en prat om hva de bedrev. De satt på tepper og bedrev med fritegning på et stort ark.

Det forklarte han at er en aktivitet som fungerer som
kreativ meditasjon der følelsene får utspring gjennom fargeblyanter. Følelser blir omgjort til bilder og således overføres til de andre. Eller; utfoldelse av meditasjonskunst for å komme i kontakt med egne og andres følelser/energi i et selvutviklingsperspektiv, om du vil. Alle kunne bidra på sin måte, med hva det skulle være og kjenne energien i det som kom på papiret. Dette høres kanskje merkelig ut for
den jevne leser, men stemningen var rolig og humøret på de tilstedeværende var godt, om ikke annet.

De kunne fortelle at de var under veiledning av en mann ved navn Emanuel. Det ble beskrevet som samisk shamanisme det han bedrev og at han fungerte som en lærer/guru/shaman som hjalp til med utstaking av en selvutviklingsvei. De bedrev ikke bare med kunstmeditasjon, men også kampsport, yoga og tai chi. Søken etter det enkle liv og det
vakre. Alt med det for øye å hjelpe seg selv og andre frem til en bedre forståelse av verden og en selv.

Gjengen har tidligere hatt tilhold i Bergen og søkte nå noe nytt.
Nye impulser og bedre vær enn det Bergen har å tilby. Tidsperspektivet for Trondheimsoppholdet var av en mer ubestemmelig art, men drømmen var kjøpe sitt eget sted. Bygge opp en økolandsby der en kan komme i kontakt med naturen og leve på en måte som er mer i tråd med den. Et sted uten de moderne tiders tjas og mas. Der det er rom for et
alternativ til storsamfunnet – rom til en ny tid. Håper dette besvarte de mest grunnleggende spørsmålene som måtte sveve der ute.

Roberto