Flyko

FlyKo har ansvaret for innflytting på Svartlamon, og koordinerer interne ønsker om bytte av bolig.

I motsetning til andre arbeidsgrupper på Svartlamon, som er åpne for alle interesserte, så består FlyKo av en valgt representant og et varamedlem, fra hvert av Svartlamons fem nabolag. De valgte medlemmene sitter i ett år hver.

FlyKo møtes en dag i måneden og eventuell ved behov. Avgjørelser i FlyKo tas i utgangspunktet ved konsensus (enighet), eventuelt ved flertall.

Svartlamon boligstiftelse og beboermøtet har vedtatt et sett med kriterier som FlyKo skal vektlegge ved tildeling av bolig.

Brannvernsgruppa

Alle nabolag skal velge en brannvernsansvarlig.

 Driftsgruppa

Driftsguppa er bl.a. ansvarlige for innkreving av husleie og oppfølging av gjeld.

 Grøntgruppa

Planter trær og blomster, gjerne ting som er spiselige eller nyttige på andre hvis.

Mediegruppa

Lager Svartlamons intern-bulletin «Blant Blomster og Vrak».

Bilgruppa

Organiserer bruken av Svartlamobilen.

Beboermøtegruppa

Organiserer beboermøtene, lager mat, passer barn m.m.

Webgruppa

Ansvarlige for innhold, oppdateringer og drift av nettsidene.