Svartlamon
Norges første byøkologiske forsøksområde
Svartlamon
Norges første byøkologiske forsøksområde
Svartlamon
Norges første byøkologiske forsøksområde

Beboerforeningen

I 1990 ble Svartlamon beboerforening stiftet med det formål å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. Beboerforeningen ønsker blant annet å fremme samhold, kreativitet, motkultur, dugnad, fellesskap, økologi, kunst, kultur og toleranse

Boligstiftelsen

Boligstiftelsen har som formål å utvikle bærekraftige løsninger når det gjelder miljø på alle plan økologi, sosialt, kulturelt, forvaltningsmessig, boligmessig, historisk og når det gjelder brukermedvirkning.

Kultur & næringsstiftelsen

Svartlamon kultur- og næringsstiftelse skal legge til rette for kunstnerisk og kulturelt arbeid i lokalene på Svartlamon, og ivareta bydelens verdier som er motstand, fellesskap, gjenbruk og alternative løsninger. Stiftelsen skal arbeide for et kulturbasert marked i et fritt og økologisk fornybart samfunn.

Ønsker du å bo på Svartlamon?

Alle beboere på Svartlamon må bidra til fellesskapet. Dersom du ønsker å delta, og bidra til området bør du søke om å bo på Svartlamon. Boligene tildeles av beboerne gjennom en egen komite som vurderer alle søknader. 

Virksomheter

På Svartlamon finner du flere ulike virksomheter

«Svartlamon representerer et kontinentalt levesett der oppussing og rehabilitering ikke dreier seg om å slå naboen i fasjonable bad eller kjøkkener. Det handler om reell frihet til å skape»
Sjur Harby, arkeolog
«Vi mener det er et privilegium å få lov til å leve slik vi gjør, at ikke alt trenger å være nytt, og dermed dyrt å leie»
Beboer
«Mulighet for å bo og leve et liv som har rikdom i medmenneskelighet, åpenhet, kreativ utfoldelse i sosiale og kulturelle fora i stedet for jaget etter kapital til nytt hus, bil og materielle verdier»
Beboer

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!