Høyre foreslår å avvikle Svartlamon, beboerne slår tilbake

11. desember 2014  Ι  Byøkologi  Ι  Nyheter

Tirsdag denne uka la Høyres Merete Baustad Ranum fram forslag om å avvikle driften av Svartlamon. Her er forslaget, som ikke fikk flertall i Formannskapet.


> 1. Trondheim kommune avvikler sitt engasjement knyttet til Svartlamoen
> boligstiftelse. Formannskapet ber rådmannen om en vurdering av om
> leiekontrakten med boligstiftelsen kan sies opp før den utløper i
> 2021, og hvilke konsekvenser dette vil ha.
>
> 2. Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak som beskriver en
> annen og høyere utnyttelse av kommunens arealer på Svartlamoen.
>
> Formannskapet ber rådmannen herunder foreta en vurdering av
> eksisterende bygningsmasse med henblikk på behov for
> oppussing/renovering. Det må gjøres en vurdering av hvorvidt det er
> formålstjenlig å avhende hele eller deler av bygningsmassen og
> ubebygde arealer i kommunens eie.
>
> 3. Trondheim kommunes leiekontrakt med kultur- og næringsstiftelsen
> utløper i 2016. En eventuell forlengelse av denne skal vurderes i
> sammenheng med utredning om fremtidig bruk av arealene i området.

Utspillet ble imøtegått med en pressemelding fra Svartlamon beboerforening:

«For andre gang på knappe to år prøver Høyre og Frp å ”sklitakle” et formannskapsmøte der en tilsynelatende grei sak ender opp med et forslag om å avvikle Svartlamon. Her følger litt oppklarende info fra beboerne på Svartlamon.
Formannskapet behandlet tirsdag 9. desember et forslag til forløp og innhold i en evaluering av Svartlamon som skal utarbeides av Rådmannen og beboerne på Svartlamon. Svartlamon beboerforening var selvfølgelig klare over at denne saken skulle opp, men datoen vi var informert om var 16 desember. Dette er en evaluering som Svartlamon gleder seg til fordi vi mener prosjektet har vært en suksess og for vår del vil evalueringen dokumentere dette.
Vi tror at Høyre og Frp med sitt forslag om å avvikle kommunens engasjement på Svartlamon, og dermed foregripe resultatet av evalueringen, er et uttrykk for frykt med hensyn til hva evalueringen vil synliggjøre.
På Svartlamon pusses det opp, hus etter hus. Innvendig og utvendig. Egeninnsatsen er stor. Det er masse ideelt arbeid for ulike organisasjoner og rom for frivillighet. Vi har bygd nytt, vi skal bygge nytt og vi ønsker å bygge mer. Det er masse kulturliv og vi driver en unik bydel i europeisk sammenheng. Vi huser alle slags folk og takhøyden er stor for ulike meninger. Kort og godt; essensen av Trondheim.
Høyre og FrP snakker stadig om valgfrihet og mindre kommunal styring. For vår del virker de blå sin politikk podagrastyrt, tilfeldig, og stikk i strid med sin egen ideologi. Vi foreslår i oppussingsåndens navn at de blå flikker litt på sin egen konstruksjon.
Svartlamon lever!
På vegne av beboerne på Svartlamon

Kontaktpersoner: Sylvia H og Per Kristian»

 

pressemelding

 

Torsdag ettermiddag ble det holdt markering med appeller utenfor Rådhuset, i regi av Miljøpartiet de grønne.  Markeringen gjaldt både støtte til UFFA, siden Venstre nylig foreslo at tomta skulle selges, og til Svartlamon. Appellen fra Svartlamon beboerforening skal straks bli lagt ut her på nettsidene våre.

Her er lenker til noen nyhetsoppslag om saken:

Ranum ønsker å kutte engasjementet på Svartlamon:

http://www.nrk.no/trondelag/onsker-a-kutte-engasjementet-pa-svartlamon-1.12090281

 

Beboerne svarer med å si at området blir vedlikeholdt:

http://www.adressa.no/pluss/kultur/article10440430.ece#cxrecs_s