DansiT

DansiT har hatt produksjonslokaler på Svartlamon siden 2009. DansiT er et kompetansesenter for dansekunst med base i Trondheim som jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt. formål er å styrke og utvikle mulighetene for produksjon, visning og undervisning av dansekunst, samt fremme kunstformens posisjon. DansiT arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen, og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner. DansiT tilbyr både kunstner- og publikumsrettede aktiviteter som residens, co-produksjon og kompetanseheving, workshops, visnings- og formidlingsplattformer som Multiplié dansefestival, turnénettverket Dansenett Norge og dansefilmprogram på Minimalen kortfilmfestival.

www.dansit.no

Facebook