Ivar Matlaus bokkafe

Dette er en anarkistisk bokkafé der de selger undergrunns- og non-profit-litteratur. Det er også lov å komme for å slå av en prat, og for å lese og bla i bøker og plater. Ivar Matlaus ønsker å være en drivkraft i politisk aktivisme og arbeid.

Facebook