RAKE

Rake er et arbeidsfellesskap startet i 2011. Det ligger i en nedlagt industribygning ved siden av ReMida. Fellesskapet er innredet med åpne løsninger, og 16 kunstnere og arkitekter har sin daglige arbeidsplass her. I tillegg til å være et arbeidsfellesskap holdes noen ganger åpne arrangementer, som konserter og tegnekurs.

www.rake.trondheim.no/arbeidsfelleskap