Svartlamon barnehage

Barnehagen ble etablert 2007 i de tidligere lokalene til Strandveien Auto. I Svartlamoen barnehage er bærekraft og økologiske prinsipper viktig. Gjenbruk av bygningsmasse, flerbruk og fleksible løsninger var viktige retningslinjer under byggingen. Veggene i barnehagen består av elementer av massivtre. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage samarbeider med barnehagene i Det Norske Reggio Emilia-nettverket.

www.Trondheim.kommune.no/svartlamon-bhg