Bier i byen

29. september 2014  Ι  Andre steder  Ι  Byøkologi  Ι  Gjør det selv-tips

Cultura, den idealistiske banken, har publisert en artikkel om birøkting som kulturentreprenørskap. Her kan du lese mer om å holde bier i byen, og hvordan det påvirker byen.

https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-2-2014/Birokting-som-kulturentrepenorskap/

Svartlamon har som tidligere omtalt flere bikuber.

 

 

Vil du være med og bygge egen bolig på Svartlamon?

12. september 2014  Ι  Byøkologi  Ι  Gjør det selv-tips  Ι  Hus  Ι  Prosjekter

 

 

Hvis du ikke får til å lese teksten, kan du laste ned bildet som pdf.

Søppelhus

7. august 2014  Ι  Andre steder  Ι  Byøkologi  Ι  Gjør det selv-tips

I England har de bygd dette huset utelukkende av søppel. Det er et prosjekt i forbindelse med en mastergrad i bærekraftig design, og de har fulgt alle vanlige regler i prosessen.

Huset har visse fellestrekk med vårt eget Husly.

 

http://www.aftenposten.no/bolig/Huset-er-bygget-utelukkende-av-soppel-7657989.html#.U-O45aPQqwn

 

Trashhouse

Vårdugnad 2014

27. april 2014  Ι  Byøkologi  Ι  Gjør det selv-tips  Ι  Hus  Ι  Prosjekter

Helga 25. til 27. april 2014 ble det arrangert stor dugnad på Svartlamon. I forkant kunne man melde seg på diverse prosjekter som skulle prioriteres, men det var også mange mindre prosjekter på gang.

Søppelsortering

På plassen utenfor Rake er det søppelstasjon. Nytt av i år var at i stedet for å bestille container, skal vi kjøre vi bort søpla sjøl. Det er mye penger å spare på dette. Søpla blir sortert i restavfall, papp, farlig/elektrisk, metall og tre. God skilting er en selvfølge.

Denne kisen har overoppsynet med søppelsorteringa.

Denne kisen har overoppsynet med søppelsorteringa.

 

Metallsøppel

Metallavfall

 

Elektrisk avfall

Elektrisk avfall

 

På plassen er det også en stasjon der dugnadsfolket kan få seg kaffe, saft og sjokolade, dog ikke uten en advarende pekefinger fra noen av ungene på området.

Advarsel til de voksne.

Advarsel til de voksne.

 

 

Inngjerding av branntomta

Branntomta skal gjerdes inn med stakittgjerde, og der huset sto blir det gjort istand en grønnsakhage. Gjerdet skal rekonstruere gateløpet.

Hilde sager planker som skal bli til stakittgjerde

Hilde sager planker som skal bli til stakittgjerde

Maling av gjerde

Maling av gjerdet.

Badstue i Frihetsparken

I fjor ble det satt igang planlegging av badstuebygging i Frihetsparken, et prosjekt enkelte jobbet med under vårdugnaden.

Her skal det bli badstue

Her skal det bli badstue. Husly i bakgrunnen.

 

Rydding

Det er også mye raking, feiing, rydding og denslags arbeid på Svartlamon denne helga, spesielt langs Strandveien der mange har jobbet iherdig, blant annet med å tømme områdene bak søppelcontainerne for skrot.

Raking ved Strandveien.

Raking ved Strandveien.

Og syrinene langs nedsiden av Strandveien har fått påfyll av jord.

Syrinene har fått påfyll av jord. Når disse vokser til blir dette Strandveien allé.

Syrinene har fått påfyll av jord. Når disse vokser til blir dette Strandveien allé.

Flere benyttet også sjansen til å kvitte seg med søppel i kjellere og loft, samt kaste gamle, råtne hagemøbler. Undergangen i Gregus gate er også blitt kostet og ryddet for søppel.

Villbo

I Villbo har de ordnet seg ny kompostbinge. Den sto ved Strandveien og ble blant annet brukt som depot for hundebæsjeposer av forbipasserende. Nå står den derimot bak Villbo og skal oppfylle sin hensikt som kompostbinge. Nå har de hagekompost, to kompostbinger og en kasse med jord.

Her skal det lages ny jord.

Her skal det lages ny jord.

Andre Villbo-beboere jobber med å bygge ny dusj, den forrige var muggen, og er blitt revet.

Folkekjøkkenet

I Strandveien sitter Ketil og kutter grønnsaker til dugnadssuppa. Ketil bor i Midtbyen og er med og driver Folkekjøkkenet på Infokafeen hver tirsdag. De får mat som ellers ville blitt kastet, og lager gratis mat til de som møter opp. Så også denne helga. Ketil forteller at han var avisbud på Svartlamon for 20 år siden. Da fikk han risikotillegg fordi området ble sett på som spesielt farlig.

Ketil kutter grønnsaker.

Ketil kutter grønnsaker.

Maling og skraping

Flere har brukt dugnadshelga til maling og skraping, blant annet i Biskop Darres gate 14, 16 og 18, og i Gregus gate 11 b.

Tuva og Nora maler i bakgården i Biskop Darres gate 14

Tuva og Nora maler i bakgården i Biskop Darres gate 14

Nyhuset

Gulvet i svalgangen i Strandveien 39, det lille Nyhuset, var råtten og måtte rives. Nå bygger de ny.

Bygging av ny svalgang.

I kjelleren i Nyhuset har det vært kloakklekkasje, og en storopprydding måtte til. Ting må kastes, det må ryddes, og nytt system skal på plass.

Andre prosjekter

Garasjen utenfor Værste blir bygget på slik at vi får mer lagringsplass til brukbart gjenbruksmateriale.

Gratisbutikken benytter helga til å kvitte seg med litt gammelt ræl og rydde og ordne litt.

Ellers er det blitt observert flytting av materiale, bygging av sykkelbod, fiksing av ny sandkasse til vinteren og isen kommer og mye mer.