1. mai planleggingsmøte

10. april 2014  Ι  Aksjoner, Møter

kl 19.00 på kontoret

Tema: felles opptog fra Østbyen