Babbel med Bruket møter Cirka Teater, Verkstedhallen/Lobbyen

10. juni 2016  Ι  Kunst, Verkstedhallen

Benytt sjansen til å få et innblikk i noe av det spennende som rører seg på scenekunstfeltet om dagen!

Babbel med Bruket skal til Trondheim! Fredag 10. juni inviterer vi i samarbeid med Cirka Teater, gir vi ulike aktører innen scenekunstfeltet 400 sekunder på å presentere prosjektet sitt mens du nyter litt snacks og god drikke.

På Babbel med Bruket får du høre mer om Cirka Teater, Katja Brita Lindeberg, Konstellasjonen, Lise Hovik, DansIt og Kloden!
Vi gleder oss!

Våren 2016 gjennomfører Trondheim kommunes En blå tråd, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU og Cirka Teater et samarbeid der de undersøker mulighetene knyttet til utviklingen av Nyhavna. Prosjektet ender i et større arrangement på Nyhavna, hvor byens befolkning inviteres til å oppleve en iscenesatt bydel, og gjøre seg opp tanker rundt bydelens framtid.

Cirka Teater ble etablert i 1984 og er en av landets eldste grupper i det frie feltet. I snart 30 år har fjerde etasje i Fyringsbunkeren i bydelen Nyhavna i Trondheim huset Cirka Teaters produksjonslokaler. Den gamle grønnsåpefabrikkens 600 m2 har gitt rom til og skape 40 scenekunstprosjekter; store, visuelt spektakulære, produksjoner dimensjonert for teateropplevelser på gata, i gymsaler og på institusjoner.

En blå tråd er et byutviklingsprosjekt som fokuserer på eksiterende kvaliteter og verdier som ressurs i byutivklingen. Tidligere har prosjektet fokusert på tiltak i Midtbyen og i Kjøpmannsgata, ofte i samarbeid med arkitektstudentene på NTNU gjennom midlertidige tiltak og arrangement.

Fakultet for arkitektur og billedkunst har hatt fokus på Nyhavna i mange år. I vår samarbeider masterkurset Making is thinking med Cirka Teater, mens 3. års kurs A6 kommer til å skape ”steder” på Nyhavna. I tillegg jobber diplomstudentene Maria Nervik og Kristin Solhaug Næss med kulturbaserte næringer i området. i Kjøpmannsgata, ofte i samarbeid med arkitektstudentene på NTNU gjennom midlertidige tiltak og arrangement.