BLUNK presents PIA RÄTY and STEPHANIE JOHANSSON

25. september 2015 - 27. september 2015  Ι  Kunst

2.2

OPENING 20:00 FRIDAY 25th of September

Sat – Sun 12:00 – 16:00

Under utställningen «Vi kallar dig ande, vi hälsar dig ande» förvandlas Galleri Blunk till en mötesplats för diskussion med döda konstnärers själar. Genom en oujia-bräda kommer Stephanie Johansson och Pia Räty, enligt konstens alla regler, göra dagliga försök att kontakta andarna i hopp om att få svar på sina frågor. Innan och under utställningsperioden får även besökarna möjlighet att skriva frågor som kommer att tas upp under kvällens seans.

Efter stängningstid strör de salt i hörnen, bränner salvia och samlas sedan kring brädan i galleriets bakre rum för att söka kontakt med en ande om dagen. Vad som sedan sker presenteras nästkommande dag i galleriet. 

Stephanie Johansson är född i vattumannens tecken 1990 på Tjörn men har bott stora delar av sitt liv i Paris. Hon har bjudit hem en spådam och fått svar på tre frågor. Pia Räty är född i lejonets tecken 1989 i Göteborg, men uppvuxen på den finska landsbygden. Hon har sedan 8 års ålder ägt en tarot-kortlek samt varit besatt av horoskop. De båda studerar sitt sista år på det konstnärliga kandidatprogrammet i fotografi vid Akademin Valand i Göteborg. 

http://vikallardigandevihalsardigande.tumblr.com/