Husordensregel-møte

9. april 2014  Ι  Møter

Kl 18.00 på kontoret.

Bli med og bestem hvilke husordensregler som skal inn som vedlegg til leiekontrakten. Det vil bli en som gjelder for alle beboere, men hvert hus/nabolag kan også utarbeide sine egne som gjelder for de som bor der. Disse må da utformes og vedtaes på et nabolags/husmøte og leveres til kontoret for å legges inn i gjeldene kontrakter.