Seminar: Hva skal skje med Svartlamon?

10. september 2015  Ι  Møter, Verkstedhallen

10. september arrangerer Breidablikk (nasjonalt forum for kulturarv) seminar om Svartlamon, på Svartlamon.

Mange kjente og interessante navn er med, blant andre billedkunstner Håkon Bleken, tidligere redaktør i Aftenposten Per Egil Hegge, historiker og tidligere beboer Harald Nissen og byantikvar Gunnar Houen.

Fullstendig program og informasjon om påmelding finner du her:

http://www.disenkolonial.no/userfiles/files/100915%20Breidablikk%20program%20Svartlamoen.pdf