TRØNDERSK ANARKISTHISTORIE – ANARKI PÅ 70TALLET, Ivar Matlaus Bokkafé

12. mars 2016 - 13. mars 2016  Ι  Ivar Matlaus Bokkafé, Møter

Trøndersk anarkisthistorie på Ivar Matlaus bokkafe – anarki på det glade 70-tall!

folkebl
I kjølvannet av studentopprøret i 1968 begynte ungdom over hele verden å organisere seg i nye radikale organisasjoner. I Norge er maoistsekten AKP-ml og reformistene i Sosialistisk Folkeparti mest kjent, men i skyggen av Mao og Stalin-plakatene var det en underskog av små og halvstore organisasjoner som var tilhengere av frihetlig sosialisme, anarkisme og anarko-syndikalisme. I stedet for plakater av Lenin, Stalin og Mao bar de plakater med bilder av seg selv og teksten
«Tenk sjøl» under.

I Trondheim konkurrerte organisasjonen FARAT (Føderasjonen av revolusjoære anarkister i Trondheim) med AKP om de
unge revolusjonære kreftene. Lørdag 12. mars kl. 19.00 kommer Dag Nystuen, Knut Glasø og Stein Johansen, som alle er tidligere medlemmer av FARAT, for å fortelle om hvordan de
organiserte seg, hva de oppnådde, eksterne og interne konflikter og hvorfor de anarkistiske organisasjonene på 70-tallet til slutt forsvant.

I tillegg blir det plakatutstilling med nytrykte plakater fra det glade 70-tall som vi også selger til en rimelig penge. Det vil også legges frem unikt arkivmateriale fra tidsperioden hvor publikum får muligheten til å lese i gjennom gamle og legendariske eksemplar av anarkistaviser som Arbeidermakt, Folkebladet og Byavisa (!!). DJ Puke avslutter kvelden med å spille ikke-leninistisk revolusjonær musikk fra perioden.

 

Arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/1342991662393783/