Vil du på Svartlamon?

Vil du bo på Svartlamon?

Hva forventer vi av deg?
Alle beboere på Svartlamon må bidra til fellesskapet. Dette står som et eget punkt i husleiekontrakten.

Vær forberedt på at det kreves langt mer av hver enkelt enn i et ordinært borettslag. I tillegg til å bidra til fellesprosjekter, forventer vi at du foretar innvendig vedlikehold selv, og at du fikser eventuelle utbedringer for egen regning.

Hva kan du forvente?
Den lave husleien innebærer gjennomgående lav standard i forhold til det som er vanlig i Norge. For eksempel har de fleste leilighetene ikke eget bad. Man står for øvrig ganske fritt til å gjøre leiligheten til sin egen.

Hva slags boliger/leiligheter har dere?

På Svartlamon finner man boliger fra rundt 20 kvadratmeter og helt opp til 90 kvadratmeter. Vi har også flere bofellesskap med individuelle kontrakter. Boligmassen på Svartlamon er over hundre år gammel, og derfor dessverre ikke universelt utformet. 

I Svartlamon sin søstersatelitt «Mellamon» i mellomveien 17 og 19 er det leilighetsbygg med heis, og universell utforming. 

Hvordan tildeles ledige på boliger på Svartlamon?

Alle ledige boliger på Svartlamon tildeles av FLYKO. Flyko står for flytte og koordineringsgruppa. FLYKO består av to representanter fra hvert nabolag. De vurderer alle søknader basert på kriteriene som beboermøtet i beboerforeningen har satt.

Slik søker du om bolig:

Skriv en søknad til FlyKo, flytte- og koordineringsgruppa i beboerforeningen, hvor du forteller om deg selv, hva du kan bidra med og hvorfor du ønsker å bo på området. Søknaden kan sendes per post, epost, leveres til boligforvalter på kontoret eller til representant(er) i Flyko. Merk søknaden «Flyko» eller «søknad om bolig».

Dette må søknaden inneholde

 • fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, alder
 • informasjon om sivilstatus, om du har barn på heltid eller deltid
 • hva slags boligbehov du har
 • hvorfor du vil bo på Svartlamon
 • hva du kan du bidra med

Følgende grupper blir prioritert

 • unge mennesker

(det betyr ikke at du er utelukket om du er eldre)

 • nye folk
 • boligløse
 • økonomisk eller sosialt vanskeligstilte
 • håndverkere
 • kunstnere
 • aktive ressurspersoner
 • innvandrere

Søkere som eier egen bolig blir ikke prioritert.  

Viktige opplysninger:

 • Alle søknadene blir vurdert hver gang en leilighet blir ledig. Du får altså ikke avslag, men vi tar kontakt hvis det blir aktuelt. 
 • Søknaden blir slettet etter et år med mindre du tar kontakt for å reaktivere den.
 • Søknadene vurderes etter skjønn og det som anses som fellesskapets beste.
 • Alle søknadene behandles konfidensielt. Kollektivene tildeler bolig selv, og kan bruke søkerlistene hvis de vil.

Hvor sender du søknaden?

Søknaden sendes til på epost til: flyko@svartlamon.org eller postadresse: Svartlamon beboerforening, Strandveien 29, 7067 Trondheim (Merk post med «Søknad om bolig» )

Ofte stilte spørsmål:

Jeg har sendt inn søknad om bolig, hva nå?

Da kommer søknaden din til å bli vurdert fortløpende opp mot andre søknader når det er ledige leiligheter å tildele. Dersom det dukker opp en ledig leilighet, og din søknad blir prioritert vil FLYKO ta kontakt med deg. Dersom du ikke hører noe er det fordi at det ikke er noen ledige boliger, eller at andre søknader har blitt prioritert over din. 

Det er dessverre bare 184 leieavtaler på området, og svært mange søkere. Det er ikke mange ledige boliger i løpet av året. 

Er det mulig å komme på visning? 

I de aller fleste tilfeller tilrettelegger vi ikke for at folk kan komme på visning. Dersom personen som flytter ut ønsker det kan den personen faslitiiere at du får se leiligheten først. 

Er det depositum?

Det er ikke depositum for å leie på Svartlamon. Leiekontrakten forutsetter at du ønsker å gjøre leiligheten bedre enn du det du flyttet inn oss. Leietakere har stor kreativ frihet til å forme sitt eget hjem. 

Hvor mye er husleien på? 

Svartlamon har et lavt husleienivå, noe som frigjør tid, eller gir muligheten til å ha et yrke som ikke gir gode eller stabile inntekter. Den lave husleien forutsetter en større egeninnsats enn det som forutsettes i vanlige leieforhold.

Boligstiftelsen beregner beboerens husleie på følgende måte: 806 kr i grunnbeløp + 72 kr x antall m² + 157 kr ved tilgang på bad og dusj / 149 kr ved tilgang på felles do i samme bygning / 237 kr dersom en har eget do eller bad i leilighet = Månedsleie uten strøm.