Hva skjer?

Det er stadig konserter, kunstutstillinger og andre arrangementer og aktiviteter på Svartlamon. Her kan du lese om noe av det som skjer.

 

bildet: ukjent, 2022

Trenger du et sted å bo?

Vil du bo i et alternativt bomiljø, det kuleste nabolaget i Norge? Akkurat nå har vi mange ledige plasser i kollektiv. Området Svartlamon i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur og gjennomsiktig økonomi. Lav leie og gjør-det-selv-prinsipper. Svartlamon er samhold, kreativitet, motkultur, dugnad, deltakelse, inkludering, fellesskap, økologi, kunst, kultur, familie, vennskap, musikk, toleranse og festival. Frihet! Søknadsfrist 17.02.22

Søknaden sendes til:
flyko@svartlamon.org
Svartlamon boligstiftelse
Strandveien 29
7067 Trondheim

 

Do you need a place to live?

Would you like to live in an alternative living environment, in the coolest neighbourhood in Norway? Right now we have many rooms available in flat shares. Svartlamon in Trondheim is the first experimental city- ecological area in Norway. The area is organised and driven according to principles of sustainable environ- mental solutions, symmetrical power structures and a transparently run economy. Svartlamon is solidarity, creativity, voluntary work, counterculture, participation, inclusion, community, ecology, art, culture, family, friendship, music, tolerance and festival. Freedom! Application deadline 17/02/22

Apllication:
flyko@svartlamon.org
Svartlamon boligstiftelse
Strandveien 29
7067 Trondheim

 

Velkommen til vintermarked på Svartlamon!

Bildet: D.Schwarzer, 2021
Bildet: D. Schwarzer, 2021

Lørdag 27. og søndag 28. november kan du ta turen innom butikkene og kunstverkstedene i Strandveien: Ivar Matlaus anarkistisk bokkafe, Znedi kunst og håndverk, Todal musikk og hermetikk, Betong Bøker, Tekstilverkstedet, vintage klær og lokalproduserte varer som honning og såpe. Her får du kjøpt årets julegaver og samtidig støttet lokale småbedrifter og kunstnere! Åpen kafe med kaffe og kaker.

Velkommen.

 

Ny film fra Svartlamon:

«BARNEKRAFT» 21 min

Urpremiere på Karlsøyfestivalen 3 – 8 aug 2021

Medvirkende utøvere / aktører / aktivister fra:
Svartlamon, Ivar Matlaus Bokkafé, Ramp Pub & Spiseri
Plakat Karlsøyfestivalen 2021, Frihet, Kjærlighet, Fred fra Svartlamon barnekraft! bildet: ukjent, juli 2021
Svartlamon Barnekraft på Karlsøyfestivalen 2021: 

https://www.karlsoyfestivalen.no/artister/barnegruppa-pa-svartlamon

 

 

 

Temamøte: Hjelp, vi blir flere!

Fysisk oppmøte:  6. Mai kl. 18-20 i Verkstedhallen

illustrasjon: D. Schwarzer, 2021

Hvordan påvirker det beboerdemokratiet vårt at vi blir flere? Hvordan sikrer vi at alle blir hørt? Fungerer det vi gjør nå, og vil det fortsette å fungere inn i framtida?

I 1997 var vi ca. 120 beboere, i alderen 20-35 år. I 2009 var vi ca. 200 beboere, 150 voksne og 50 barn. Nå er vi rundt 300 beboere, ca. 220 voksne og 80 barn.

 

illustrasjon: D. Schwarzer, 2021

De siste årene har selvbygging, flere barn, og mobile boliger bidratt til økning, og i august flytter det inn 43 voksne og 32 barn i satellitten. I tillegg vil nybygget i Strandveien 27 a i framtida huse flere nye beboere. Så, hvor mange beboere er vi i 2030? 400? 500?

 

Tore Sager kommer for å minne oss om smertegrensene til autonome miljøer. Sager er en av verdens ledende eksperter på planlegging. Han har forsket på aktivistiske alternativsamfunn, og skal dele av sin kompetanse på blant annet konsensusbasert beslutning.

Guro og Martine leder hvert sitt prosjekt som vil påvirke Svartlamons framtid – Mellomveien og Strandveien 27 a. Dette er en fin anledning til å fortsette samtalen i beboerforeninga om hvordan vi samarbeider og tar beslutninger i fellesskap. Vi setter av god tid til diskusjon og spørsmål.

 

illustrasjon: D. Schwarzer, 2021

For at vi skal kunne ha dette møtet fysisk, må vi gjøre det offentlig. Derfor ber vi dere om å bestille en gratisbillett gjennom hoopla. Vi sender hoopla-link på e-post, legger ut arrangementet på svartlamon.org og på beboerforumet. I tillegg kan du søke det opp på:  verkstedhallen.hoopla.no. 

 

Kom gjerne i god tid slik at vi finner sitteplasser til alle

Hilsen

Guro, Martine, Johanna, Alise, Michael og Daniella

 

 

 

Lenge lever Svartlamon

 

Boligpolitikk er i vinden om dagen, og i Trondheim blåser det friskt når Svartlamon nå skal reforhandle kontrakten sin med kommunen som utgår om noen få måneder. Siden 2001 har vi hatt leiekontrakt med Trondheim kommune på to tiårsperioder og utvikla oss etter politisk vedtak om å være et byøkologisk forsøksområde med «… stort rom for eksperimentering, forsøk og utprøving hva (…) gjelder både boliger, boformer, sosialt samspill, medvirkning, økologi og energi, kommunale tjenester, kultur og næringsutvikling» (Bystyrevedtak, 2001).

Vi står nå midt i en frustrerende papirkrig med Trondheim kommune og Eierskapsenheten, hvor vi, Svartlamon beboerforening, Svartlamon boligstiftelse og Svartlamon kultur- og næringsstiftelse, kjenner oss fullstendig overkjørt av belastende byråkrati, og forbigått av en udemokratisk saksgang.

Grafikk: D. Schwarzer & Bobman Charlie, Svartlamon, 2020

Svartlamon er en foregangsbydel for en alternativ boligpolitikk. Det er en kjent sak at høye boutgifter, særlig i bysentrum, forsterker sosial ulikhet, driver barnefamilier ut av sentrum og til omliggende kommuner, og kan være avgjørende for at husholdninger sliter med å få endene til å møtes. Øst for Trondheim sentrum ligger Svartlamon og representerer noe helt annet. Beboerne her (om lag 200 voksne og 100 barn) er ei sammensatt gruppe, som inkluderer mange barnefamilier, folk som ikke evner eller ønsker å kjøpe bolig, folk som vil bo sosialt og medvirkende, og folk som er i risiko for å få problemer med boutgifter, som studenter, deltidsansatte og kulturarbeidere. Å tilby rimelige boliger, ikke bare til de som allerede er vanskeligstilte, men også til folk som «faller mellom stolene», er et viktig skritt mot å forebygge sosial ulikhet og øker den enkeltes kontroll i hverdagen.

Trondheim Kommune har vært tidlig ute og fremmer en «boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller» som et hovedmål i perioden 2009-2020. Kommunen spesifiserer at de ønsker at flest mulig innbyggere «har mulighet til å mestre livets utfordringer og klare seg selv. Kommunen vil i større grad enn tidligere bidra til at innbyggerne, både individuelt og kollektivt, blir i stand til å ta ansvar selv, gjøre egne valg og gjøre bruk av sine samlede ressurser» (Kommuneplanens samfunnsdel).

Foto: D. Schwarzer, Trondheim, Svartlamon, 2020

Svartlamon boligstiftelse gir sitt bidrag til dette målet gjennom å ha vært tro mot sitt formål om å beholde et lavt kostnadsnivå på utleieboligene. Rimelig husleie muliggjør at folk satser utradisjonelt, kan skape sine egne arbeidsplasser uten mye egenkapital i ryggen, og tåle «dårlige tider» (som vi alle har opplevd i år) på en smidigere måte. Svartlamon gir og har gitt mange av oss muligheten til å ta risikoer med å starte bedrifter og karrierer innenfor kultur og næring som er til glede for hele byen. Fellesløsninger har bidratt til bærekraft og til å skape et sosialt miljø som gjør det mulig for beboerne å støtte hverandre både praktisk og på andre måter, dele på ressurser og løse utfordringer i fellesskap.

Samtidig har området og husene blitt rehabilitert og utvikla ved hjelp av egeninnsats og beboernes husleie. Husleien utgjør 100% av Stiftelsens budsjett, og brukes i dag til vedlikehold og rehabilitering av hus, samt administrasjon av Stiftelsen. Stiftelsen har per i dag tre fulltidsansatte, og har i årenes løp tatt imot ei rekke praktikanter, folk i arbeidstrening, fra kriminalomsorgen, under rehabilitering og lignende.

Eksperimentboligene på Svartlamon, Foto: D. Schwarzer, 2020

Siden 2016 har vi forsøkt å forhandle med kommunen om en ny og lengre kontrakt på aller helst 100, men i alle fall 50 år, og samtidig få utreda muligheten til kjøp av området. Grunnen er at vi ønsker og trenger et større handlingsrom og mer forutsigbarhet i det langsiktige og til tider langsomme arbeidet det faktisk er å videreutvikle et bærekraftig område og det mangfoldige prosjektet som Svartlamon er. En lengre kontrakt eller et avklart eierskapsforhold vil øke Stiftelsens egeninteresse og gi mulighet for å få finansiert også prosjekter som ikke er knytta til «egne verdier» (med andre ord, nybygg). Det vil også gi beboerne et langsiktig perspektiv som kan være avgjørende for å opprettholde motivasjonen til å bidra inn mot fellesskapet og bydelen. Ikke minst vil Svartlamon fortsette å bidra til at Trondheim kommune når sine mål om en ambisiøs boligpolitikk og fokuset på medvirkning.

Svartlamon er en viktig ressurs, ikke bare for Trondheim, med som en spydspiss for en alternativ boligpolitikk. For å kunne fortsette dette inn i framtida, trenger vi trygge forhold og ikke minst bred politisk og folkelig støtte. Lenge leve Svartlamon!

Svartlamon Beboerforeningen

Svartlamon lever, grafikk: Børge Sandstad, 2020

 

 

 

Svartlamon Kunst og Vintermarked 2020 

21.Nov. – 22.Nov., 5.Des. –  6.Des.  og  12.Des. – 13.Des. 

12.00 kl. – 18.00 kl.

Mørketiden er inne og Svartlamon inviterer til en litt annerledes Vintermarked i år. De lokale butikkene og kunstnere på Svartlamon åpner dørene sine på flere helg og tilbyr diverse Kunsthåndverk, kaffe og kos. (se på kartet)

ZNEDI stiller  med keramikk, malerier, lin og andre tekstiler, smykker, strikk i Alpakka , og diverse ullprodukter i både Villsau- og Angoraull fra egen økologisk ullproduksjon i Møre og Romsdal. Vi selger også honning fra LamoHonning. Todal Musikk & Hermetikk og Strandveien Syklus stiller med  Vinyl, diverse Vintage og Lysestaker …

obs! Åpningstider av enkelte aktører kan variere.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss under linken:  ZNEDI

VI GLEDER OSS.

 

Heya Svartlamon

Jeg vil med dette ønske alle voksne og barn, menn og kvinner, gamle og unge på området til:
 
5Rytmer Donasjonsdans for TV Aksjonen «Et Hav av Muligheter» Fredag 16 okt kl 19 – 22 i Verkstedhallen

Dans og doner ditt bidrag direkte til TV Aksjonen Trøndelag danser for et hav av muligheter på vippsnr : 2133

5Rytmer Sweat Your Prayers er et åpent og trygt rom for dans og bevegelse. Du er fri til å følge din egen pust, kropp og bevegelse i møte med ulike bølger av energi og musikk fra alle verdens hjørner. Dette er en fin mulighet til å la kroppen få følge sine egne impulser og danse akkurat som den selv vil. Forkunnskaper og tidligere erfaring innen 5Rytmer dans er ikke nødvendig.

Alle er hjertens velkommen til å delta uavhengig av rase, alder, kjønn og kulturell bakgrunn!
Ha gjerne på deg lag på lag med behagelige klær som holder deg varm og i god bevegelse.
Gode ullsokker anbefales.
Husk vannflaske💙
Drop in er mulig men alle som deltar må likevel registreres med navn og telefonnummer før innslipp i Verkstedhallen.
Dørene åpner kl 18.30 for registrering så vær ute i god tid!
Vi Danses!

«S.O.S FREEDOM FUTURE» av CROTONICX vs SKOGENS ROP

Dato : Lørdag 8 august
Tidspunkt : Kl 19.30 – 20.30
Sted : Utenfor Nyhuset på Svartlamon

Husk å ta ekstra hensyn til smittevern:
* Ikke kom om du er syk eller har symptomer på korona
* Oppretthold 1 meters avstand
* Bruk Antibac!

I forbindelse med den globale og digitale Karlsøyfestivalen i Troms som markeres på Svartlamon er vi stolte av å presentere en ny, visuell og fysisk hardtslående film om åndelig motkraft og OPPRØR!

«S.O.S FREEDOM FUTURE» er en performancekonsert i filmformat, og et samarbeid mellom CROTONICX og Skogens Rop.
Med universelle uttrykk for frihet, fellesskap og forbindelse manes det frem et totalopprør mot politisk overmakt, kapitalistisk kontroll og elitistisk herredømme!

Når mange samles om det som betyr aller mest – vil universet lytte.

CROTONICX er et prosjektbasert kunstnerfellesskap som siden 2001 har initiert sjangeroverskridende prosjekter og produksjoner i samarbeid med performanceartister, scenekunstnere, musikere og aktivister fra hele verden på kryss og tvers av kunstnerisk disiplin, bakgrunn og tilhørighet. Med dans og bevegelse i skjæringspunktet mellom scenekunst og seremoni, politikk og poesi, forestilling og virkelighet utforskes grenseforskyvende tilstander i en stadig foranderlig verden ingen fullstendig kan forklare, forstå eller fornekte.
Lenge Leve De Evige Mysterier!

CROTONICX Manifesto :» Human Right! Resistance! Riot and Revolt! Dance is Soul Revolution. When breath.. body and brain become ONE revolution will happen.
And it will happen when dance and movement is personal, personal is political, political is a path. A Path to The Unified Field of Freedom.»

Medskapende utøvere :
Ingvill Rose Sallaup – Nysirkusartist
Martin H Sundby – Parkourkunstner
Loan TP Hoang – Dansekunstner

https://vimeo.com/user27163575

Skogens Rop er et trondheimsbasert trubadurfelleskap som setter musikk til den storhet som er for stor til å tenkes. Skogens Rop er såleis lyden av byens metafysikk, plasten i albatrossens mage, trehogstmaskinene, og Hiroshimas tårer. Men Skogens Rop er også lyden av vinden gjennom trærne, Frøyas saboterte gravemaskiner, åpne bur, og nestekjærlighet. Vi spiller opp til dans på Karlsøyfestivalen med et enormt primalt rop om at folk må slutte å oppføre seg, og begynne å opprøre seg!

Musikere :
Alexander Berntsen – Gitar / Vokal
Vegard Bilsbak – Trompet
Henrik Fischbeck – Trommer

https://skogens-rop.no/

 

 

CROTONICX Crew :
Lyd : Leik Finne / Bendik Nygård
Lys : Svein Inge Neergård
Film : Frode Dreier
Foto : Linh TM Hoang

Stor Takk til Verkstedhallen på Svartlamon!
Dette prosjektet er støttet av Karlsøyfestivalen og Trondheim Kommune.

 

Velkommen til Syverksted på Svartlamon 6. August 2020

https://trdevents.no/event/syverksted-pa-svartlamon

 

«Ymse kommer sommeren 2020»

ymse (adjektiv): forskjellig; ikke nærmere angitt; ulik; en fanzine med opphav i, men ikke begrensa til Svartlamon i Trondheim.

Facebook

 

 

VELKOMMEN til UTENDØRS KULTURDAG på SVARTLAMON!  SØNDAG 5. JULI KL.10.00 – 18.30

PROGRAM
10:00 – 12:00 felles frokost, ta med favoritt pålegg, vi har med kaffe, te, vann og godt brød
11:00 – presentasjon av Fargemarka bolig prosjekt
12:00 – 13:30 SIRKUS – POI workshop
12:00 – 13:30 SIRKUS SHOW & sjonglerings workshop
13:30 – 14:30 SIRKUS workshop i rokkeringer
14:30 – 16:00 Parkour workshop
12:00 – 16:00 Keramikk verksted
12:00 – 16:00 Stencil stasjon
15:45 – 16:00 – SambaAtakk
12:00 – 16:00 åpen kafe & dj
16:00 – felles middag
16:30 – presentasjon av Fargemarka bolig prosjekt
17:00 -17:15 LUFTRING performance Tara
17:15 -17:30 PARKOUR performance Martin
17:30 -17:45 konsert Koriander’s
17:45 – 18:15 konsert Skogens Rop
STED: Bokkafeen, Znedi, Bassearena, Samvirkelaget, Frihetsparken, Verkstedparken, Lobbyen / Verkstedhallen, uteområdet ved barnehagen.
(spør hvis du lurer på hvor aktiviteter finner plass; det blir kart rundt omkring)
Aktiviteter er gratis! 🙂 og de passer for alle aldersgrupper!
I tilfelle dårlig vær har plan B 🙂
Smitteforebyggende Tiltak:
⦁ Syke personer skal holde seg hjemme
⦁ God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
⦁ Hold minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer