Grupper

 Arbeidsgrupper

Vi har flere åpne arbeidsgrupper på området, med varierende grad av aktivitet, for eksempel mediegruppa og grøntgruppa.  Du må gjerne danne din egen arbeidsgruppe, men gi beskjed til beboermøtet og sørg for å annonsere møtene i forkant sånn at alle som vil kan være med.

FlyKo – flyttekoordineringsgruppa

FlyKo er ei gruppe bestående av to innvalgte representanter i fra hvert nabolag. Til sammen er vi ti personer som velges for minst ett år (maks 2). Formålet er å tildele leiligheter og administrere intern bytting av
leiligheter på Svartlamon. FlyKo behandler søknader som kommer inn, basert på visse bestemte kriterier. Kriteriene vi jobber etter er som følger:

Aktive ressurspersoner
Boligløse
Innvandrere
Håndverkere
Kunstnere
Økonomisk/sosialt vanskeligstilte
Søkere som ikke har bodd på Svartlamon før.

Alle som er med i FlyKo har taushetsplikt. For mer informasjon se www.svartlamon.org. Søknad om bolig på Svartlamon, søknad om bytte av bolig eller spørsmål sendes til flyko@svartlamon.org

Driftsgruppa

Driftsgruppa jobber med innkreving av husleie og andre forhold som har med daglig drift av området å gjøre. Formålet er å være til hjelp for beboerne, så nøl ikke med å ta kontakt!
Kontaktinformasjon: drift@svartlamon.org, mobil 482 66 854  (sjekkes kun på møter) eller bli venn med Driftsgruppa på facebook.

Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppas hovedformål er å sørge for at beboerforeningens statutter og vedtekter følges opp i samarbeid med øvrige beboere.
Gruppas arbeidsoppgaver består derfor i å fordele og følge opp ansvar blant beboerne ved å melde inn nødvendige saker til Blant blomster & vrak og forberede innslag til beboermøtet. Det er ikke koordineringsgruppas ansvar å gjennomføre arbeidsoppgavene. Koordineringsgruppa hjelper også til med vanskelige samtaler, mekling mellom naboer og kan håndtere klagesaker etter retningslinjene som beboerforeningen har vedtatt.

De kan kontaktes på epost:                           Koordineringsgruppa@svartlamon.org

 

Mediegruppa

Mediegruppa setter sammen «Blant blomster & vrak» og jobber med andre informasjonstiltak.
Hvis du vil sende inn en sak til mediegruppa, ev stille et spørsmål: mediegruppa@svartlamon.org

Værstegruppa

Værstegruppa består av de personene på området som er mest aktive i Værste. Disse har nøkkel dit og god kjennskap til utstyr og materiale som finnes der. Skulle man trenge tips til bygging og snekring, så kan det være lurt å høre med noen fra denne gruppen.

 

 

Grøntgruppa

Denne gruppa planter busker og trær, fikser blomsterbed og ordner med diverse prosjekter utendørs. Ta kontakt på telefon eller sleng deg med  når du ser dem i aktivitet.

 

 

Svartlamon Solidaritetspott

Solidaritetspotten tilhører Svartlamon Boligstiftelse og består av en månedlig donasjon fra alle husstander på Svartlamon. Formålet er å yte økonomisk støtte til politisk, sosialt, miljøfremmende arbeid, eller til andre formål som Svartlamon Beboerforening ønsker å vise solidaritet med. Søknader behandles 4 ganger i året av beboermøtet. Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden kan variere fra 1 – 3 måneder.  Nye søknader kan sendes til: solidaritetspotten@gmail.com

 

Badstugruppa

Badstugruppa et anarkistisk fenomen med sporadisk aktivitet. Målet er en badstue til felles benyttelse og «badstugruppa» vil omformes til en brukergruppe når bygget står klart. Mange har vært innom og arbeidet går framover, om enn litt langsomt. Badstugruppa er åpen for nye initiativ for dem som vil være med. Kontaktinformasjon kan du få ved å kontakte beboer (og en av prosjekt starterne) Per Kristian.

 

Smia

Smia er Svartlamons metallverksted, og ligger rett ovenfor Selbukassa. Her har vi ei esse, litt sveiseutstyr og verktøy som kan benyttes av alle som ønsker å bruke smia. Tirsdager (unntatt på dager med beboermøte) er felles hobbykveld for alle som har lyst å lage/reparere eller smi. Ta kontakt med Ragnar på sms om du lurer på noe, tlf: 41929830. Torsdager fra kl.18:00 er for damer som er med i Metal Maidens.

Metal Maidens: Er en gjeng med råe damer som møtes fast torsdager Kl. 18.00, ved Wærste. Vi ønsker å lære/øve på å sveise, smi og bruke Wærste generelt. Vi er flere i gruppa som også etter hvert ønsker å bli flink i blant annet det å lage kunst av metallskrot. Vi ønsker gjerne å ha flere damer med på laget så ta gjerne kontakt med Suzie for spørsmål, tlf: 95775666.