Vil du bo på Svartlamon?

Vil du bo på Svartlamon?

Skriv en søknad til FlyKo, flytte- og koordineringsgruppa i boligstiftelsen, hvor du forteller om deg selv, hva du kan bidra med og hvorfor du ønsker å bo på området. Søknaden kan sendes per post, epost, leveres til boligforvalter på kontoret eller til representant(er) i Flyko. Merk søknaden «Flyko» eller «søknad om bolig».

Dette må søknaden inneholde
• fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, alder
• informasjon om sivilstatus, om du har barn på heltid eller deltid
• hva slags boligbehov du har
• hvorfor du vil bo på Svartlamon
• hva du kan du bidra med
Følgende grupper blir prioritert
• unge mennesker
(det betyr ikke at du er utelukket om du er eldre)
• nye folk
• boligløse
• økonomisk eller sosialt vanskeligstilte
• håndverkere
• kunstnere
• aktive ressurspersoner
• innvandrere
Søkere som eier egen bolig blir ikke prioritert.  Alle søknadene blir vurdert hver gang en leilighet blir ledig. Du får altså ikke avslag, men vi tar kontakt hvis det blir aktuelt. Søknaden blir slettet etter et år med mindre du tar kontakt for å reaktivere den. Søknadene vurderes etter skjønn og det som anses som fellesskapets beste. Alle søknadene behandles konfidensielt. Kollektivene tildeler bolig selv, og kan bruke søkerlistene hvis de vil.

Hva forventer vi av deg?
Alle beboere på Svartlamon må bidra til fellesskapet. Dette står som et eget punkt i husleiekontrakten.
Vær forberedt på at det kreves langt mer av hver enkelt enn i et ordinært borettslag. I tillegg til å bidra til fellesprosjekter, forventer vi at du foretar innvendig vedlikehold selv, og at du fikser eventuelle utbedringer for egen regning.

Hva kan du forvente?
Den lave husleien innebærer gjennomgående lav standard i forhold til det som er vanlig i Norge.
For eksempel har de fleste leilighetene ikke eget bad. Man står for øvrig ganske fritt til å gjøre leiligheten til sin egen.

Søknaden sendes til:
flyko@svartlamon.org
Svartlamon boligstiftelse
Strandveien 29
7067 Trondheim