ReMida – senter for kreativ gjenbruk

ReMida er et kreativt gjenbrukssenter oppkalt etter myten om Kong Midas: alt han berørte ble forvandlet til gull, og moralen er at ønsket om å eie for mye fører til et problem. Alle ReMida- aktiviteter tar utgangspunkt i en bæredyktig utvikling. Senteret samler inn avfall fra lokal industri og inviterer barn og unge inn til å sette avfallet sammen til noe som igjen får en verdi; på ReMida bygges skulpturer og leketøy av ting andre har kastet. Slik lærer barna å se «søppel» med et kreativt blikk -hva kan dette brukes til?- og å verdsette ting man normalt kaster.

ReMida drives av Trondheim kommune og hovedmålgruppen er barn i alle kommunale og private barnehager og skoler, men andre er også velkomne.

Kontakt: pal.boyesen@trondheim.kommune.no

Facebook